Για περισσότερες πληροφορίες: +357 99 051 821

Τα Έργα μας

 • APARTMENT N LIVADIA
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 1
  • Μέγεθος: 81 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 98 sq.m.
 • APARTMENT IN LIVADIA WITH ROOF GARDEN
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 80 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 95 sq.m.
 • Sofrano Court Apt (101)
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 79 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 100 sq.m.
 • Sofrano Court Apt (102)
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 79 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 100 sq.m.
 • Sofrano Court Apt (103)
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 79 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 100 sq.m.
 • Sofrano Court Apt (104)
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 79 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 100 sq.m.
 • Sofrano Court Apt (201)
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 79 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 100 sq.m.
 • Sofrano Court Apt (204)
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 79 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 100 sq.m.
 • Sofrano Court Apt (301)
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 79 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 100 sq.m.
 • Christoforou Court (302)
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 80 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 100 sq.m.
 • Christoforou Court (101)
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 80 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 100 sq.m.
 • Christoforou Court (202)
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 80 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 100 sq.m.
 • Christoforou Court (301)
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 80 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 100 sq.m.
 • Nikolas Court
  • Κρεβατοκάμαρες: 2
  • Μπάνια: 2
  • Μέγεθος: 82 sq.m.
  • Διαστ. Οικοπέδου: 180 sq.m.