Για περισσότερες πληροφορίες: +357 99 051 821

Πληροφορίες Υποθήκης

Οι τράπεζες στην Κύπρο εξουσιοδοτούνται συνήθως για να προσφέρουν διευκολύνσεις μέσω υποθηκών στους τοπικούς καθώς επίσης και ξένους υποψηφίους για να βοηθήσουν στην αγορά της ιδιοκτησίας τους. Η εταιρεία μας έχει έρθει σε συμφωνία με τοπικές τράπεζες ώστε να παρέχουν ευνοϊκούς όρους και καλύτερες συνθήκες συναλλαγών στους πελάτες της, για να αποφύγουν την γραφειοκρατία σε μία προσπάθεια να μειωθούν οι δαπάνες χρηματοδότησης καθώς επίσης και για να επιταχύνουν τη διαδικασία εφαρμογής.

Γενικές πληροφορίες:

–  Η υποθήκη μπορεί να χορηγηθεί σε ξένο νόμισμα (π.χ. Δολάρια, Αγγλική Λίρα, CHF κ.λπ.) ή ΕΥΡΩ.

–  Για μια υποθήκη σε ξένο νόμισμα η μέγιστη περίοδος επιστροφής μπορεί να φτάσει τα 15 έτη.

–  Για μια υποθήκη σε ΕΥΡΩ η μέγιστη περίοδος επιστροφής μπορεί να είναι 35 έτη.

–  Και στις δύο περιπτώσεις η ηλικία του υποψηφίου, συν τους όρους της υποθήκης, δεν μπορεί να υπερβεί την ηλικία των 70.

–  Το μέγιστο ποσό που δανείζεται μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% της αξίας της αγορασμένης ιδιοκτησίας, (ανάλογα με την πιστωτική εκτίμηση του πελάτη).

–  Η υποθήκη ξεπληρώνεται είτε μηνιαία είτε με τριμηνιαίες δόσεις.

Όροι και διατάξεις

Επιτόκιο
Δάνεια ξένου νομίσματος:  – 6 μήνες LIBOR συν το περιθώριο 3.25%.

Ευρο- δάνεια: – Ποσοστό βάσεων τραπεζών (αυτήν την περίοδο 5% έως 5.25%) συν περιθώριο 3.25%.

Αμοιβές εξαγοράς

6 μήνες χρεωστικού τόκου για την πρόωρη εξαγορά συνόλου ή μερών του δανείου.

Επιπλέον χρεώσεις

0.5%  από το ποσό του δανείου

1.2%  χρέωση για επίσημη εγγραφή της γής .

Αμοιβή τραπεζικής εγγύησης:  0.25% του ποσού του δανείου

Χρεώσεις εφορίας – Χαρτόσημο

Η χρέωση του χαρτόσημου υπολογίζεται ως εξής:

 Χρέωση (ΕΥΡΩ) Χαρτόσημο %
Μέχρι 170.000

 0.15

Πάνω απο 100.000

 0.20